Selamat Melayari Momogun Trade Union
   
  The Momogun Trade Union-Online
  Kelayakan.[60%]
 

 

PENDAPATAN

 

AMAUN(RM)

 

 

 

 

GAJI POKOK

 

1,500.00

IMB TETAP KHIDMAT AWAM

    150.00

ELAUN COLA

 

115.00

ELAUN DOBI

 

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH PENDAPATAN:

1,915.00

 

 

 

  

 

 

 

 

POTONGAN

 

AMAUN(RM)

 

 

 

PINJAMAN PERUMAHAN

500.00

KWSP

100.00

ANGKASA

 

800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH POTONGAN:

 

1,400.00

 

 

 

 

GAJI BERSIH:

 

515.00

CARA PENGIRAAN OVERLAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KELAYAKAN =JUMLAH PENDAPATAN X 60% - JUMLAH POTONGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= RM 1,915.00 X 60%

 

 

 

 

 

 

 

= RM 1,149.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= RM 1,149.00 - RM 1,400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= RM - 251.00 (JUMLAH KELAYAKAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMOHON TIDAK LAYAK MEMBUAT PINJAMAN KERANA JUMLAH GAJI TELAH MELEBIHI 60%.


 

JALAN PENYELESAIAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIHAT PECAHAN ANGKASA…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGKASA = RM 800.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PECAHAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBIAYA

BULANAN

 

BAKI PINJAMAN


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANK RAKYAT

RM 500.00

 

RM 10,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPERASI ABC

RM 300.00

 

RM 5,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH=

RM 800.00

RM 15,000.00(JUMLAH SATTLEMENT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGIRAAN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH KELAYAKAN BARU= JUMLAH KELAYAKAN + JUMLAH BAYARAN BULANAN (TEMPAT OVERLAP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM - 251.00 + RM 800.00= RM 549.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH KELAYAKAN BARU = RM 549.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH PINJAMAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RM 549.00 = RM 35,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERSIH DITANGAN= JUMLAH PINJAMAN X 81%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= RM 28,350.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUMLAH BERSIH PERLU DITOLAK DENGAN JUMLAH SATTLEMENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 28,350.00 - RM 15,00.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= RM 13,350.00  (JUMLAH BERSIH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYARAT-SYARAT PENYELESAIAN PINJAMAN TERDAHULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dapatkan penyata penyelesaian bagi pinjaman yang ingin diselesaikan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarikh tamat tempoh penyelesaian yang dinyatakan dalam penyata/surat penyelesaian mestilah 30 hari kehadapan dan hendaklah mempunyai baki terakhir yang perlu dijelaskan.

2. Penyata penyelesaian perlu jelas dan betul.

 

 

 

 
 

 
  Today, there have been 1 visitors (16 hits) on this page! © 2007 - 2008 the Momogun Trade Union [No Syarikat: F523009]  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 2007 - 2008 the Momogun Trade Union [No Syarikat: F523009]