Selamat Melayari Momogun Trade Union
   
  The Momogun Trade Union-Online
  dokumen.[niaga]
 

DOKUMEN PERNIAGAAN

 1. Perniagaan ialah aktiviti menjual dan membeli barangan atau perkhidmatan
 2. Dokumen perniagaan ialah keterangan atau cacatan bertulis yang sah tentang urus perniagaan yang telah dijalankan
 3. Kepentingan Dokumen Perniagaan
  1. Mengandungi maklumat tentang jual beli seperti tarikh, butiran barangan atau perkhidmatan, kuantiti dan harga
  2. Menjadi bukti bahawa perniagaan itu telah dijalankan
  3. Mengandungi pengesahan penerimaan dan pengeluaran barangan dan perkhidmatan
  4. Menjadi rujukan semasa membuat akaun perniagaan
 4. Kepentingan Menyimpan Dokumen
  1. Memudahkan mencari dan membuat rujukan
  2. Lebih terjamin keselamatan dokumen
 5. Cara Menyimpan Dokumen
  1. Dokumen boleh disimpan secara manual dan elektronik
  2. Penyimpanan secara manual disimpan dalam fail dan buku rekod
  3. Penyimpanan secara elektronik disimpan dalam disket atau cakera keras
 6. Jenis-Jenis Dokumen
  1. Jenis-jenis dokumen yang digunakan terbahagi dalam 3 proses:
   Sebelum
   Jual beli
   Semasa
   Jual beli
   Selepas
   Jual beli
   1. Surat tanya
   2. Katalog
   3. Sebut harga
   4. Senarai harga
   5. Borang Pesanan
   1. Nota serahan
   2. Invois
   3. Nota debit
   4. Nota Kredit
   1. Penyata akaun
   2. Resit
   3. Bil Tunai
  2. Surat Tanya
   Surat yang dikirimkan oleh pembeli kepada pembekal/peniaga
   Surat yang bertanyakan maklumat yang lebih lanjut mengenai barangan yang ingin dibeli
   • Perkara-perkara dalam surat tanya
    1. Jenis barang dan kuantiti barang yang ingin dibeli
    2. Harga barangan dan syarat pembayaran
    3. Syarat serahan dan pembayaran
    4. Tarikh serahan
  3. Katalog
   Bahan bercetak dalam bentuk buku atau helaian pamplet/browser
   • Perkara-perkara dalam katalog
    1. Gambar barangan dalam warna
    2. Nombor rujukan atau kod barangan
  4. Sebut Harga
   Surat yang dikirimkan kepada membeli yang menyatakan butiran barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan
   • Perkara-perkara penting dalam sebut harga
    1. Jenis barangan
    2. Jenama barangan
    3. Harga barang
    4. Kadar diskaun niaga dan diskaun tunai
    5. Syarat serahan dan syarat pembayaran
  5. Senarai harga
   Surat yang dikirimkan kepada pembeli yang menyatakan butiran baranga dan harga yang ditawarkan
  6. Borang pesanan
   Dokumen yang mengandungi maklumat baarang dan harga barangan yang akan dibeli
  7. Nota serahan
   Dokumen yang mengandungi senarai barangan dan kuantiti barang yang diserahkan
  8. Invois
   Dokumen yang menyatakan senaran barang kuantiti dan harga serta jumlah bayaran bagi barangan yang telah diserahkan
  9. Nota Debit
   Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk membetulkan kesilapan yang terdapat dalam invois
  10. Nota kredit
   Dokumen yang dihantar oleh penjual kepada pembeli untuk memberitahu pembeli telah dikenakan bayaran lebih daripada yang sepatutnya
  11. Penyata akaun
   Dokumen yang dikeluarkan setiap hujung bulan atau suatu tempoh tertentu yang mennyatakan senarai urusniaga dan pembayaran yang telah dibuat.
  12. Resit
   Dokumen yang mengandungi maklumat pembayaran dan menjadi bukti penting bahawa pembayaran telah dibuat
  13. Bil Tunai
   Senarai barangan ,kuantiti , harga dan jumlah pembayaran yang dibuat secara tunai
 7. Maklumat Penting Dalam Dokumen

  1. Mengenal pasti maklumat penting
  2. Kegunaan dokumen bagi menyediakan akaun
 
  Today, there have been 1 visitors (18 hits) on this page! © 2007 - 2008 the Momogun Trade Union [No Syarikat: F523009]  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=
© 2007 - 2008 the Momogun Trade Union [No Syarikat: F523009]